White North – Silestone

Name : White North
Type : Quartz
Finish : Polished
Avg. Size : 128″ x 63″
Brand : Silestone
Origin : Spain