Smokey Mountain 16×24 Paver

Name : Smokey Mountain
Size : 16″x24″
Also Known As : Philadelphia
Thickness : 3/4″
Available Finish : Tumbled
Material : Travertine
Origin : Turkey

Skip to content