Poblenou – Silestone

Name : Poblenou
Type : Quartz
Finish : Suede (Leather)
Avg. Size : 128″ x 63″
Brand : Silestone
Origin : Spain

Skip to content